Проектите се състоят от изграждане на нови електропроводни линии и реконструкция на съществуващи. Планови, текущи и периодични ремонти. Осигуряване на габарити, измествания и реконструкции свързани с новоизграждащи се инфраструктурни обекти.

Ето някои от нашите проекти

 • Изграждане на отклонение 110 kV за „Юнион Мениер“ – гр. Пирдоп
 • Реконструкция на ВЛ 110 kV в участъка на жп линия Дупница – Кулата
 • Изграждане на отклонения на ВЛ 110 kV за тягова подстанция „Симитли“ – жп линия Дупница – Кулата
 • Изграждане на отклонения на ВЛ 110 kV за тягова подстанция „Генерал Тодоров“ – жп линия Дупница –
 • Кулата
 • Авариен ремонт на стълб № 40 – ВЛ 110 KV „Места“
 • Подмяна на мълниезащитно въже, спусъци и заземители на ВЛ 110 kV „Юндола“
 • Подмяна на мълниезащитно въже, спусъци и заземители на ВЛ 110 kV „Орбел“
 • Подмяна на мълниезащитно въже и ремонт на заземители на ВЛ 110 kV „Гергана“
 • Подмяна на мълниезащитно въже и ремонт на заземители на ВЛ 110 kV „Хребет – Лесново“
 • Подмяна на мълниезащитно въже и ремонт на заземители на ВЛ 110 kV „Варовик“
 • Подмяна на мълниезащитно въже, спусъци и заземители на ВЛ 110 kV „Бачиново-Илинден“
 • Подмяна на мълниезащитно въже, спусъци и заземители на ВЛ 110 kV „Паскал-Мургана“
 • Реконструкция на ВЛ 110 kV „Бучино“ в участъка на автомагистрала “Люлин”
 • Реконструкция на ВЛ 110 kV „Панорама“ в участъка на автомагистрала “Люлин”
 • Реконструкция на ВЛ 110 kV „Банкя“ в участъка на автомагистрала “Люлин”
 • Реконструкция на ВЛ 110 kV „Тинтява-Сълзица“ в участъка на Софийски околовръстен път
 • Ремонт на фундаменти на ВЛ 110 kV “Гюешево”
 • Повдигане на стълбове за осигуряване на габарит на ВЛ 110 kV “Кадин мост”
 • Реконструкция на ВЛ 110 kV „Баланово“ в участъка на автомагистрала “Струма ЛОТ 2”
 • Монтаж и изправяне на стълбове на ВЛ 110 kV “Сокол”
 • Реконструкция на ВЛ 110 kV „Баланово“
 • Разкъсване на ВЛ 110 kV „Радилово“ в подстанция „Пещера“
 • Осигуряване на габарит в междустълбие 74-75 на ВЛ 110 kV „Неврокоп“
 • Подмяна на мълниезащитно въже с OPGW на ВЛ 110 kV „Орел“
 • Подмяна на проводник на ВЛ 110 kV „Белмекен – Семчиново“ и „Клисура – Семчиново“
 • Реконструкция на ВЛ 110 kV „Гълъбец“
 • Авариен ремонт на ВЛ 110 kV “Яденица – Раковица”
 • Подмяна на мълниезащитно въже с OPGW на ВЛ 110 kV „Смилово“
 • Подмяна на мълниезащитно въже с OPGW на ВЛ 110 kV „Буря – Чардафон“
 • Подмяна на мълниезащитно въже с OPGW на ВЛ 110 kV „Доганово – Дъбрава“
 • Подмяна на мълниезащитно въже с OPGW на ВЛ 110 kV „Драгор – Доспевски“
 • Ремонт на ВЛ 110 kV собственост на бивш комбинат “Кремиковци”
 • Реконструкция на ВЛ 110 kV „Димитър Ганев“