Инженеринг

Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на съоръжения и
обекти от
енергийната
инфраструктура

Повече

Производство

Изработка на изделия и
детайли от листова и
профилна стомана използвани в
различни сфери и
области на
приложение

Повече

Търговия

Търговия с кабели и проводници,
електроматериали, електроапаратура и
осветителни системи на
водещи компании

Повече

Услуги

Услуги с механизация и транспортни средства, електролаборатория, извънгаранционна поддръжка на електросъоръжения и консултантски услуги

Повече

За компанията

БЕЛВИ е семейна компания работеща в сферата на енергетиката. Основната дейност е проектиране, изграждане и поддържане на енергийни обекти. През годините с цел подобряване качеството на работата, БЕЛВИ развива и други дейности като, производство на метални изделия и търговия с кабели и проводници, електроматериали и електроапатарура. Компанията има сертифицирана интегрираната система за управление на качеството ISO 9001:2015, околната среда ISO 14001:2015, здравословните и безопасни условия на труд съгласно ISO 45001:2018.

  • Проектиране
  • Електроизграждане
  • Производство на метални изделия
  • Търговия с електроматериали

Част от нашите партньори

Проекти

28
години история
560
завършени проекти
480
енергийни обекта
6000
км. изградени ел. линии