Archives

Eлектропроводи

БЕЛВИ е с дългогодишен опит в изграждането на електропроводи 20kV. Имаме екип от инженери и ръководители за реализирането всякакви видове дейности – строителство на нови въздушни линии и ремонти на съществуващи както и кабелиране на участъци от електропроводи.

Ето някои от нашите проекти

 • Реконструкция на ВЛ 20 kV „Предел“
 • Изграждане на отклонение 20 kV и МТП с. Логодаж
 • Реконструкция на ВЛ 20 kV „Тунела“
 • Изграждане на ВЛ 20 kV за язовир „Кринец“
 • Изграждане на ВЛ 20 kV язовир „Калинките“
 • Изграждане на ВЛ 20 kV ВЕЦ „Ретиже“
 • Изграждане на ВЛ 20 kV ВЕЦ с. Влахи
 • Реконструкция на ВЛ 20 kV за подстанция „Гирчевци“
 • Изграждане на ВЛ 20 kV за жп гара “Гюешево”
 • Изграждане на ВЛ 20 kV и МТП махала „Миово“ с. Бистрица – община Благоевград
 • Изграждане на ВЛ 20 kV и МТП махала „Влаховци“ с. Бистрица – община Благоевград
 • Изграждане на ВЛ 20 kV и мрежи НН гр. Кочериново
 • Реконструкция на ВЛ 20 kV в участъка на жп линия Дупница – Кулата
 • Реконструкция на ВЛ 20 kV и мрежи НН на път Е 79 отсечка „Даскалово – Дупница“
 • Реконструкция на ВЛ 20 kV в участъка на околовръстен път на Ихтиман
 • Реконструкция на ВЛ 20 kV за „Елпром“ АД гр. Варна
 • Изграждане на ВЛ 20 kV за отклонение на ТП с. Расник – община Перник
 • Изграждане на ВЛ 20 kV за отклонение на х. Кралев дол – община Перник
 • Изграждане на ВЛ 20 kV за с. Кремен – община Гоце Делчев
 • Реконструкция на ВЛ 20 kV за с. Обидим община Гоце Делчев
 • Реконструкция на ВЛ 20 kV „Орцево“
 • Реконструкция на ВЛ 20 kV „Рожен“
 • Реконструкции на ВЛ 20 kV в участъка на автомагистрала “Струма ЛОТ 2”
 • Реконструкции на ВЛ 20 kV в участъка на автомагистрала “Струма ЛОТ 3.3”
 • Реконструкции на ВЛ 20 kV в участъка на автомагистрала “Струма ЛОТ 4”
 • Еконструкции на ВЛ 20 kV в участъка на автомагистрала “Тракия ЛОТ 3”
 • Реконструкция на ВЛ 20 kV „Айдарово“
 • Реконструкция на ВЛ 20 kV „Коларов 1“ и „Коларов 2“

Проектите се състоят от изграждане на нови електропроводни линии и реконструкция на съществуващи. Планови, текущи и периодични ремонти. Осигуряване на габарити, измествания и реконструкции свързани с новоизграждащи се инфраструктурни обекти.

Ето някои от нашите проекти

 • Изграждане на отклонение 110 kV за „Юнион Мениер“ – гр. Пирдоп
 • Реконструкция на ВЛ 110 kV в участъка на жп линия Дупница – Кулата
 • Изграждане на отклонения на ВЛ 110 kV за тягова подстанция „Симитли“ – жп линия Дупница – Кулата
 • Изграждане на отклонения на ВЛ 110 kV за тягова подстанция „Генерал Тодоров“ – жп линия Дупница –
 • Кулата
 • Авариен ремонт на стълб № 40 – ВЛ 110 KV „Места“
 • Подмяна на мълниезащитно въже, спусъци и заземители на ВЛ 110 kV „Юндола“
 • Подмяна на мълниезащитно въже, спусъци и заземители на ВЛ 110 kV „Орбел“
 • Подмяна на мълниезащитно въже и ремонт на заземители на ВЛ 110 kV „Гергана“
 • Подмяна на мълниезащитно въже и ремонт на заземители на ВЛ 110 kV „Хребет – Лесново“
 • Подмяна на мълниезащитно въже и ремонт на заземители на ВЛ 110 kV „Варовик“
 • Подмяна на мълниезащитно въже, спусъци и заземители на ВЛ 110 kV „Бачиново-Илинден“
 • Подмяна на мълниезащитно въже, спусъци и заземители на ВЛ 110 kV „Паскал-Мургана“
 • Реконструкция на ВЛ 110 kV „Бучино“ в участъка на автомагистрала “Люлин”
 • Реконструкция на ВЛ 110 kV „Панорама“ в участъка на автомагистрала “Люлин”
 • Реконструкция на ВЛ 110 kV „Банкя“ в участъка на автомагистрала “Люлин”
 • Реконструкция на ВЛ 110 kV „Тинтява-Сълзица“ в участъка на Софийски околовръстен път
 • Ремонт на фундаменти на ВЛ 110 kV “Гюешево”
 • Повдигане на стълбове за осигуряване на габарит на ВЛ 110 kV “Кадин мост”
 • Реконструкция на ВЛ 110 kV „Баланово“ в участъка на автомагистрала “Струма ЛОТ 2”
 • Монтаж и изправяне на стълбове на ВЛ 110 kV “Сокол”
 • Реконструкция на ВЛ 110 kV „Баланово“
 • Разкъсване на ВЛ 110 kV „Радилово“ в подстанция „Пещера“
 • Осигуряване на габарит в междустълбие 74-75 на ВЛ 110 kV „Неврокоп“
 • Подмяна на мълниезащитно въже с OPGW на ВЛ 110 kV „Орел“
 • Подмяна на проводник на ВЛ 110 kV „Белмекен – Семчиново“ и „Клисура – Семчиново“
 • Реконструкция на ВЛ 110 kV „Гълъбец“
 • Авариен ремонт на ВЛ 110 kV “Яденица – Раковица”
 • Подмяна на мълниезащитно въже с OPGW на ВЛ 110 kV „Смилово“
 • Подмяна на мълниезащитно въже с OPGW на ВЛ 110 kV „Буря – Чардафон“
 • Подмяна на мълниезащитно въже с OPGW на ВЛ 110 kV „Доганово – Дъбрава“
 • Подмяна на мълниезащитно въже с OPGW на ВЛ 110 kV „Драгор – Доспевски“
 • Ремонт на ВЛ 110 kV собственост на бивш комбинат “Кремиковци”
 • Реконструкция на ВЛ 110 kV „Димитър Ганев“

БЕЛВИ е с богат опит в изграждане на нови електропроводни линии 220 kV и реконструкция на съществуващи такива както и планови, текущи и периодични ремонти, осигуряване на габарити, измествания и реконструкции свързани с новоизграждащи се инфраструктурни обекти.

Ето някои от нашите проекти

 • Подмяна на мълниезащитно въже на ВЛ 220 kV „Рила 1“ и „Рила 2“
 • Реконструкция на ВЛ 220 kV “Житен-Струма” в участъка на автомагистрала “Люлин”
 • Реконструкция на ВЛ 220 kV “Панчарево-Дървеница” в участъка на Софийски околовръстен път
 • Реконструкция на ВЛ 220 kV “Хемус-Стара Планина” в участъка на автомагистрала “Тракия ЛОТ 3”
 • Подмяна на мълниезащитно въже с OPGW на ВЛ 220 kV „Куманица“

БЕЛВИ е една от малкото компании в България, която разполага с нужните квалифицирани инженери, монтажници и специлизирана техника за изграждане и ремонт на електропроводи 400kV. Можем да покрием целия цикъл на дейности – от проектиране до изграждане и включване в еклсплоатация.

Ето някои от нашите проекти

 • Демонтаж, доставка и монтаж на заземители на ВЛ 400 kV „Пирин“
 • Аварийна подмяна на мълниезащитно въже на ВЛ 400 kV „Пирин“
 • Подмяна на изолаторни вериги на ВЛ 400 kV „Пирин“
 • Монтаж на линейни вентилни отводи на ВЛ 400 kV „Пирин“
 • Монтаж на контратежести на ВЛ 400 kV „Пирин“
 • Подмяна на изолаторни елементи на ВЛ 400 kV „Люлин-Рударци“
 • Направа на фундаменти, монтаж и изправяне на стълбове на ВЛ 400 kV “Руен”
 • Изграждане на нова ВЛ 400 kV „Марица Изток – Бургас“ в участъка от ст. 309-319 и ст. 330-340
 • Изграждане на нова ВЛ 400 kV „Марица Изток – Неа Санта“ на територията на Р. България в участъка от ст. 234-254