Archives

Проекти

Проектите се състоят от изграждане на нови подстанции. Реконструкция на открита и закрата разпределителни уредби. Промяна на захранващи схеми. Ремонт на заземителни и мълниезащитни инсталации.

Ето някои от нашите проекти

 • Монтаж на токови и подмяна на напреженови трансформатори на ПС 400/110 kV “Благоевград”
 • Реконструкция на Подстанция 110/20 kV “Разлог”
 • Реконструкция на Подстанция 110/20 kV “Симитли”
 • Промяна схема на захранване на Подстанция 110/20 kV “Сливница”
 • Монтаж на ригели и портали на Подстанция 110/20 kV “Димитровград”
 • Направа на заземителна инсталация на Подстанция 110/20 kV “Сандански”
 • Направа на заземителна инсталация на Подстанция 110/20 kV “Петрич”
 • Реконструкция на закрита разпределителна уредба на Подстанция 110/20 kV “Горна Джумая”
 • Реконструкция на закрита разпределителна уредба на Подстанция 110/20 kV “Банско”
 • Направа на заземителна инсталация на Подстанция 110/20 kV “Мелта”

Проектите се състоят от възлови станции, метални, бетонови, мачтови и зидани трансформаторни постове за инфраструктурни обекти, жилищни и обществени сгради, промишлени предприятия, хотелски комплекси.

Ето някои от нашите проекти

 • Кабелна линия и МКТП 1х400 kVA – Винарска изба „Логодаж“ с. Логодаж
 • Кабелна линия и МКТП 1х800 kVA – Хотел „Поларис“ гр. Банско
 • Кабелна линия и МКТП 2х800 kVA – Хотел „Банско Тур“ гр. Банско
 • Кабелна линия и МКТП 1х630 kVA – „Ванико“ гр. Благоевград
 • Кабелна линия и БКТП 1х160 kVA – Автомивка “Експрес” гр. Благоевград
 • Кабелна линия и МКТП 1х800 kVA – Магазин „Технополис“ гр. Благоевград
 • Кабелна линия и ТП 2х800 kVA – Дом на културата“ гр. Пловдив
 • Кабелна линия и БКТП 1х160 kVA – Депо за отпадъци гр. Гоце Делчев
 • Кабелна линия и БКТП 1х400 kVA – Спортна зала в с. Краище
 • Реконструкция на кабелна линия 20 kV на шивашки цех “Струматекс” гр. Благоевград
 • Кабелна линия и БКТП 1х630 kVA – „Кордел“ гр. София
 • Кабелна линия и МКТП 2х800 kVA – Хотел „Лира Атон“ гр. Добринище
 • Кабелна линия и МКТП 1х160 kVA – Тунел 1 на автомагистрала “Струма”
 • Кабелна линия и МТТ 1х100 kVA – Пътен възел “Дупница” на автомагистрала “Струма”
 • Кабелна линия и МТП 1х400 kVA – Хотел „Вип Сити“ в с. Огняново
 • Кабелна линия и МТП 1х250 kVA – Къща за гости в с. Огняново
 • Кабелна линия и МТТ 1х100 kVA – Производствена база “Аскон” гр. Благоевград
 • Кабелна линия и БКТП 1х400 kVA – Магазин „Лидл“ гр. Благоевград
 • Кабелна линия и БКТП 1х630 kVA – Кариера за добиване на инертни материали „Бучака“ с. Бучино
 • Кабелна линия и БКТП 2х630 kVA – Кариера за добиване на инертни материали „Лучище“ с. Логодаж
 • Кабелна линия и БКТП 1х800 kVA – ТП „Вапцаров“ гр. Банско
 • Кабелни линии и В/СТ – „Струмяни“ на автомагистрала „Струма“
 • МКТП на цех за козметика гр. Радомир
 • БКТП на цех за производство на пелети гр. Разлог
 • МКТП на пътен възел “Кресна”
 • БКТП на водопровод Мало Бучино – Перник

Проектите се състоят от изграждане на електрическата част на фотоволтаични и водноелектрически централи.

Ето някои от нашите проекти

 • ФВЕЦ „Хаджидимово 2” – 5 MW
 • ФВЕЦ „Капатово” – 2.8 MW
 • ФВЕЦ „Черногор” – 5 MW
 • ФВЕЦ „Щръклево” – 1.5 MW
 • ФВЕЦ „Макреш” – 1 MW
 • ФВЕЦ „Алино” – 2.7 MW
 • ФВЕЦ „Летница” – 14 MW
 • ФВЕЦ „Лъки” – 0,2 MW
 • Ремонт на МВЕЦ „Кресна“ – 1 MW
 • ФВЕЦ “Карлсберг България – пивоварна Благоевград” – 0,25 MW
 • ФВЕЦ “Карлсберг България – пивоварна Благоевград” – 0,10 MW

Проектите се състоят от изграждане на електрически инсталации на промишлени предприятия, обществени сгради, офис сгради, жилищни сгради, детски градини, училища и хотелски комплекси.

Ето някои от нашите проекти

 • Изграждане на вътрешна ел. инсталация на Бизнес център “Белисимо” гр. София
 • Изграждане на вътрешна ел. инсталация на Хотел “Даун Таун” гр. Банско
 • Изграждане на вътрешна ел. инсталация на ПСОВ гр. Благоевград
 • Изграждане на вътрешна ел. инсталация на Цех за бутилиране на Пиринско пиво гр. Благоевград
 • Изграждане на вътрешна ел. инсталация на Военно общежитие гр. София
 • Изграждане на вътрешна ел. инсталация на ЦДГ гр. Дупница
 • Изграждане на вътрешна ел. инсталация на ЦДГ с. Самораново
 • Изграждане на вътрешна ел. инсталация на ЦНСТ-1 гр. Благоевград
 • Изграждане на вътрешна ел. инсталация на ЦНСТ-2 гр. Благоевград
 • Изграждане на вътрешна ел. инсталация на Балнеоложки център гр. Кюстендил
 • Изграждане на вътрешна ел. инсталация на Цех за мрамор с. Струмяни
 • Изграждане на вътрешна ел. инсталация на Жилищни сгради в кв. Бояна, гр. София
 • Ремонт на вътрешна ел. инсталация на детска градина – гр. Долна Баня
 • Ремонт на вътрешна ел. инсталация на училище – гр. Ихтиман
 • Ремонт на вътрешна ел. инсталация на кметства Община Симитли
 • Изграждане на вътрешна ел. инсталация на завод Оттобок България