Проектите се състоят от възлови станции, метални, бетонови, мачтови и зидани трансформаторни постове за инфраструктурни обекти, жилищни и обществени сгради, промишлени предприятия, хотелски комплекси.

Ето някои от нашите проекти

 • Кабелна линия и МКТП 1х400 kVA – Винарска изба „Логодаж“ с. Логодаж
 • Кабелна линия и МКТП 1х800 kVA – Хотел „Поларис“ гр. Банско
 • Кабелна линия и МКТП 2х800 kVA – Хотел „Банско Тур“ гр. Банско
 • Кабелна линия и МКТП 1х630 kVA – „Ванико“ гр. Благоевград
 • Кабелна линия и БКТП 1х160 kVA – Автомивка “Експрес” гр. Благоевград
 • Кабелна линия и МКТП 1х800 kVA – Магазин „Технополис“ гр. Благоевград
 • Кабелна линия и ТП 2х800 kVA – Дом на културата“ гр. Пловдив
 • Кабелна линия и БКТП 1х160 kVA – Депо за отпадъци гр. Гоце Делчев
 • Кабелна линия и БКТП 1х400 kVA – Спортна зала в с. Краище
 • Реконструкция на кабелна линия 20 kV на шивашки цех “Струматекс” гр. Благоевград
 • Кабелна линия и БКТП 1х630 kVA – „Кордел“ гр. София
 • Кабелна линия и МКТП 2х800 kVA – Хотел „Лира Атон“ гр. Добринище
 • Кабелна линия и МКТП 1х160 kVA – Тунел 1 на автомагистрала “Струма”
 • Кабелна линия и МТТ 1х100 kVA – Пътен възел “Дупница” на автомагистрала “Струма”
 • Кабелна линия и МТП 1х400 kVA – Хотел „Вип Сити“ в с. Огняново
 • Кабелна линия и МТП 1х250 kVA – Къща за гости в с. Огняново
 • Кабелна линия и МТТ 1х100 kVA – Производствена база “Аскон” гр. Благоевград
 • Кабелна линия и БКТП 1х400 kVA – Магазин „Лидл“ гр. Благоевград
 • Кабелна линия и БКТП 1х630 kVA – Кариера за добиване на инертни материали „Бучака“ с. Бучино
 • Кабелна линия и БКТП 2х630 kVA – Кариера за добиване на инертни материали „Лучище“ с. Логодаж
 • Кабелна линия и БКТП 1х800 kVA – ТП „Вапцаров“ гр. Банско
 • Кабелни линии и В/СТ – „Струмяни“ на автомагистрала „Струма“
 • МКТП на цех за козметика гр. Радомир
 • БКТП на цех за производство на пелети гр. Разлог
 • МКТП на пътен възел “Кресна”
 • БКТП на водопровод Мало Бучино – Перник