История

Днес

Днес БЕЛВИ е една утвърдена, съвременна, конкурентна и развиваща се компания с опит и стил, които оценява всеки наш клиент. Ние в БЕЛВИ, имаме намерението да продължим това което сме създали, следвайки нашите принципи и приоритети водени от динамичното развитие на новите технологии. Успехът е стимул за Нас да разширяваме пазарния си дял, както на национално така и на международно ниво.

2018

2021

На 14.01.2021 г. „БЕЛВИ“ ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0042-C01 с Министерство на икономиката за изпълнение на проект: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по схема BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Проектното предложение на „БЕЛВИ“ ООД предвижда дейности, водещи до покриване на оперативните разходи от дейността на компанията за справяне с икономическите последици от пандемията COVID-19.
Общата стойност на проекта и на безвъзмездна финансова помощ е 150 000,00 лв., от които от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране.
Начало на проекта: 14.01.2021 г. Край на проекта: 14.04.2021 г.

[Свали файла]

eu_covid

2019

През 2019 г. БЕЛВИ отбелязва няколко събития:

Във връзка с въведените нови правила за защита на личните данни, БЕЛВИ се сертифицира по международните стандарти за защита и съхранение на информацията – ISO 27001.

ISO 27001

БЕЛВИ навършва 25 години от създаването си. Четвърт век през който може да се похвали с множество изпълнение проекти, разширяване на дейностите, модернизиране на ресурсите и предаване на професионализма на следващото поколение.

25 години Белви

В края на годината БЕЛВИ помага за издаването на книгата “Съвременни аспекти на проектирането на електропроводни линии” с автор доц. д-р инж. Васил Захариев. Книгата отразява тенденциите в развитието на въздушните и кабелните електропроводни линии през последните години.

optimized-kniga-sapel

2017

През 2017 г. БЕЛВИ получава наградa от Камарата на Строителите в България

БРОНЗОВА НАГРАДА в годишната класация на КСБ за постигнати добри резултати през 2016 г. в изпълнението на СТРОЕЖИ ОТ ЕНЕРГИЙНАТА ИНФРАСТРУКТУРА за средно предприятие

2017

2016

През 2016 г. БЕЛВИ открива обновен офис в град Благоевград, който е с интегрирана система за автоматизация на осветлението и кламатизацията за постигане на висока енергийна ефективност. Това допринася за комфорта и по-добрата работоспособност на нашите служители.

2016

2015

През 2015 г. БЕЛВИ получава за втора поредна година наградa от Камарата на Строителите в България
НАЙ-ДОБЪР СТРОИТЕЛ на строежи от енергийната инфраструктура за област Благоевград

2015

2014

През 2014 г. БЕЛВИ завършва стоителството на новата производствено-скалдова база и административна сграда.
Същата година БЕЛВИ получава две награди от Камарата на Строителите в България
БРОНЗОВА НАГРАДА в годишната класация на КСБ за постигнати добри резултати през 2013 г. в изпълнението на СТРОЕЖИ ОТ ЕНЕРГИЙНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА за средно предприятие
НАЙ-ДОБЪР СТРОИТЕЛ на строежи от енергийната инфраструктура за област Благоевград

2014

2012

През 2012 г. БЕЛВИ започва изграждането на нова и модерна производствено-складова база /на мястото на старата в с. Зелен дол/, отговаряща на всички стандарти и изисквания за условия на труд. Тази инвестиция отваря нови възможности за подобряване качеството и ефективността на работа на компанията.

2012

2011

През годините за бързото, независимо и гъвкаво изпълнение на своите проекти, БЕЛВИ развива производство на различни метални изделия използвани в енергетиката и инфраструктурата.
2011 г. БЕЛВИ е одобрена за финансиране по Европейските фондове и програми за закупуване на машини за обработка на листова и профилна стомана на водещи български и световни производители като: TRUMPF – Германия, ALFRA – Германия, FANUC – Япония, KEMPPI – Финладния, PodemCranе – България, ЕМИ – България, CoatTech – България.

2011b

2010

През 2010 г. БЕЛВИ подновява част от механизацията си, като купува бордови камион с кран, високопроходим камион с кран, влекач с платформа, автовишка, лекотоварни и пътнически микробуси, контейнери за временно селище, комплект машини за изтегляне на проводници под механично напрежение.

2010

2009

През 2009 г. БЕЛВИ става член на Камарата на Строителите в България в отделни групи с прилежащите им категории. Тези сертификати отреждат място на БЕЛВИ сред водещи български компании в сферата на енергетиката.
Същата година БЕЛВИ е одобрена и получава финансиране по Европейските фондове и програми за обучение и подобряване квалификацията на своите служители. Тази програма ни помага и за привличането на млади и амбициозни хора.

2009b

2008

През 2008 г. БЕЛВИ разширява обхвата от дейности като открива специализиран магазин в гр. Благоевград за търговия с кабели и проводници, електроматериали, кабелна арматура, електроапартура, осветителни системи и др.

2008-009

2005

През 2005 г. БЕЛВИ става член на Българската Браншова Камара на Енергетиците.
В следващите години от 2005 до 2007 г. БЕЛВИ обновява голяма част от механизацията, като купува със собствени средства комбинирани багери, мини багер, автовишки, леки автомобили, лекотоварни и пътнически микробуси. Тези инвестиции помагат на компанията да изпълнява своите проекти по-бързо, лесно и професионално.

2005

2004

През 2004 г. за подобряване на своята работа БЕЛВИ се сертифицира по международните стандарти за качество на работа EN ISO 9001:2000, опазване на околната среда ISO 14001:2004 и здравословни и безопасни условия на труд BSI-OHSAS 18001:1999, което позволява на компанията да работи и по международни проекти.

2004

2002

През 2002 г. БЕЛВИ е преобразувана в дружество с ограничена отговорност. С натрупването на опит през годините от създаването си, компанията показва, че може да бъде предприятие с по-голяма отговорност към своите клиени. БЕЛВИ става член на Българската Търговско-Промишлена Палата и Българската Строителна Камара.

2002

1998

През 1998 г. БЕЛВИ купува собствена гаражно-складова база в с. Зелен дол, Община Благоевград. Тази инвестиция показва плавното развитие и стремеж на компанията към по-високи цели.

1998-009

1994

БЕЛВИ е семейна компания създадена през 1994 г. в град Благоевград като едноличен търговец с предмет на дейност електроизграждане на кабелни и въздушни електропроводни линии и трафопостове.

1994-009