Инженеринг

В БЕЛВИ екип от висококвалифицирани специалисти в областта на проектирането, електропроизводството и електроизграждането осъществяват идеите и проектите на своите клиенти. Специалистите, занимаващи се с отделните дейности са добре образовани, амбициозни, с дългогодишен и богат професионален опит.

Проектиране

БЕЛВИ извършва проектиране на:

 • кабелни линии до 35kV;
 • въздушни електропроводни линии 20kV, 110kV, 220kV и 400kV;
 • трафопостове – мачтови, зидани, бетонни и метални;
 • подстанции;
 • осветителни системи;
 • вътрешни инсталации на промишлени и битови сгради;
 • автоматизирани системи.

Електроизграждане

БЕЛВИ е утвърдена компания в областта на електроизграждането. Фирмата е специализирана в строителство и ремонт на:

 • кабелни линии до 35kV
 • въздушни електропроводни линии до 400kV
 • подстанции
 • трафопостове
 • осветителни системи и инсталации
 • вътрешни инсталации на промишлени и битови сгради
 • възобновяеми енергиини източници – ел. част
 • автоматизирани системи

БЕЛВИ е съвременна компания, разполагаща с добре оборудвана производствено-складова база, надеждна високопроходима тежка механизация (строителни машини, транспортни средства), която дава възможност да се работи при всякакъв вид терени и модерна лека механизация (инструменти, измервателни апаратури и др.)

Механизация

БЕЛВИ разполага с машинен парк, състоящ се от:

 • булдозер
 • комбинирани багери
 • мини багер
 • автокран
 • автовишки
 • бетоновози
 • самосвали
 • бордови коли с кран
 • микробуси
 • леки автомобили
 • влекач с платформа
 • машини за изтегляне на проводник под механично напрежение

Леката механизация включва всички необходими преносими машини и  специализирани инструменти обезпечаващи дейността на фирмата.

Точната и прецизна работа е гарантирана от наличието на съвременна измервателна апаратура за контрол на производствените и строително-монтажни работи.

Всички изпълнени проекти са предадени в договорените срокове и са с високо качество, отговарящо на международните стандарти ISO 9001:2015. Компанията познава отлично съвременните технологии и материали, и умело ги прилага при изграждането на проектите.

Проектите на БЕЛВИ се изграждат в съответствие с нормите за безопасност и здравословни условия на труд , опазване на околната среда и защита на информацията и личните данни, съгласно международните стандарти ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и EN ISO/IEC 27001:2017.