Част от продуктите произведени от нас могат да се видят по значими инфраструктурни проекти, улици и булеварди.

Ето някои от нашите проекти

 • Софийски околовръстен път в участъка от бул. България до жк Младост;
 • Кръстовище на две нива на бул. Пейо Яворов и бул. Стоян Михайловски – гр. София;
 • Кръстовище на две нива на бул. Пейо Яворов и бул. Драган Цанков – гр. София;
 • бул. Тодор Каблешков – гр. София;
 • ул. Владийско въстание – гр. Перник
 • ул. Атанас Дуков и бул. Черни връх – гр. София;
 • Улично осветление – гр. Благоевград
 • Тенис кортове на хотел Хот Спринг – с. Баня
 • Игрища за футбол Студентски град – гр. София
 • Спортни игрища на Американски Университет Благоевград
 • Стоманотръбни стълбове НН за електроразпределителните дружества