БЕЛВИ е с богат опит в изграждане на нови електропроводни линии 220 kV и реконструкция на съществуващи такива както и планови, текущи и периодични ремонти, осигуряване на габарити, измествания и реконструкции свързани с новоизграждащи се инфраструктурни обекти.

Ето някои от нашите проекти

  • Подмяна на мълниезащитно въже на ВЛ 220 kV „Рила 1“ и „Рила 2“
  • Реконструкция на ВЛ 220 kV “Житен-Струма” в участъка на автомагистрала “Люлин”
  • Реконструкция на ВЛ 220 kV “Панчарево-Дървеница” в участъка на Софийски околовръстен път
  • Реконструкция на ВЛ 220 kV “Хемус-Стара Планина” в участъка на автомагистрала “Тракия ЛОТ 3”
  • Подмяна на мълниезащитно въже с OPGW на ВЛ 220 kV „Куманица“